Müəllimin öz üzərində işlədiyini, yeni təlim metodlarından istifadə etməsini, müxtəlif təlimlərdə iştirak edərək peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasını müəyyənləşdirmək məqsədi daşıyır.

cavablandı aslanbeyli97@gmail.com, 2 il əvvəl
posted by @aslanbeyli97@gmail.com

Müəllimin öz üzərində işlədiyini, yeni təlim metodlarından istifadə etməsini, müxtəlif təlimlərdə iştirak edərək peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasını müəyyənləşdirmək məqsədi daşıyır.


Dogrudur

cavablandı ftaleh, 2 il əvvəl
posted by @ftaleh

posted by @aslanbeyli97@gmail.comMüəllimin öz üzərində işlədiyini, yeni təlim metodlarından istifadə etməsini, müxtəlif təlimlərdə iştirak edərək peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasını müəyyənləşdirmək məqsədi daşıyır.Dogrudur
cavablandı aslanbeyli97@gmail.com, 2 il əvvəl
fikir çoxdur. imkan yoxdur.

cavablandı aslanbeyli97@gmail.com, 2 il əvvəlcavablandı aslanbeyli97@gmail.com, 2 il əvvəl
Müxtəlif təlimlərdə,beynəlxalq təlim konfransında,həmkarlarımın iş təcrübəsindən yararlanmaqla yenilklərdən rararlanmaq və tətbiq etmək,daim inkişafda olan müasir texnologiyalardan istifadə etmək yolu ilə

cavablandı aslanbeyli97@gmail.com, 2 il əvvəl